Čišćenje filtera


Čišćenje DPF filtera

Eco Blaster tehnologija je jedna od danas najčešće korišćenih kada je čišćenje DPF filtera u pitanju. Ovaj postupak podrazumeva da se filter zagreje na vrlo visoku temperaturu dok je u mašini, a nakon toga tretira hemiskim sredstvima koji ga osvežavaju i produžuju život filtera. U našem postupku rada, za hemisko tretiranje filtera koristimo vrhunska aditive firme LIQUI MOLY. Na ovaj način se već hiljade filtera čisti širom sveta. Ako želite da sve odradite kako treba preporučujemo vam sledeći postupak:

1. Proverite stanja filtera kod servisera, bilo bi poželjno da dobijete pismeni izveštaj o začepljenosti filtera (bilo bi poželjno da nam ga dostavite zajedno sa filterom).
2. Serviser skida filter sa vozila i kontaktira nas da ga preuzmemo
3. Nakon preuzimanja filtera vrši se njegova ulazna kontrola, čišćenje, tretman odgovarajućim hemikalijama, izlazna kontrola
4. Sa isporukom, uz svaki tretiran DPF filter dolazi i prateća dokumentacija kojom se potvrdjuje njegovo čišćenje i garancija o ispravnosti.
5. Vaš servis montira filter i poništava kodnu grešku (ukoliko se kodna greška ne može poništiti, računar vozila će je sam ukloniti prilikom prve aktivne regeneracije filtera)

Ono što dobijate kao prednost je sledeće:

- Nakon regeneracije dobijate izveštaj koji vam govori o realnom stanju količine čestica koje su uklonjene iz vašeg filtera
- Dobijate svoj orginalni deo koji se vraća na vaše vozilo
- Sprečavate loša rešenja koja podrazumevaju izbacivanje ili isključivanje DPF filtera, jer je u okviru Evropske Unije zabranjeno koristiti ovakva rešenja
- Čišćenjem se sprečava dalje nagomilavanje čestica čađi a time se sprečava mogućnost da filter radi u ekstremnim uslovima, što bi moglo dovesti do njegovog fizičkog uništenja.
- Eco Blaster tehnologija nam omogućava ekološko uklanjanje čestica čađi, na Zakonom propisan način

Liqui Moly

Sa leve strane možete pogledati zvaničnu, šestominutnu, video prezentaciju procesa čišćenja filtera, kako biste se bolje upoznali sa onime što je naš posao.